Czy jest sposób na bycie inteligentniejszym?

Gdy mowa o naszych umiejętnościach, a w szczególności o ich udoskonalaniu należy przywołać termin mutualizmu. Mutualizm to wzajemność, obopólna korzyść i wzajemne uzależnienia zaistnienia. A taki model w odniesieniu do inteligencji sugeruje, że nasze zdolności poznawcze pomagają sobie nawzajem podczas naszego całego rozwoju.
Innymi słowy, szybsze i efektowniejsze postrzeganie i rozumowanie pozwalają nam podnieść poziom wyrażania się poprzez zasoby naszego słownictwa. Tym samym, zależnie, nasze słownictwo przybiera w trakcie chłonnego rozumowania.

Fakt ten pozwala naukowcom i nauczycielom podsumować umiejętności ludzi w wielu dziedzinach jako jeden czynnik – często nazywany “g”, “ogólną inteligencję” (general intelligence). Jednakże niejasny mechanizm „g” i jego opracowanie pozostają wciąż nieodgadnione.

To, co nazywa się „czynnikiem g-factor “, nadal jest bardzo ważnym elementem naukowej debaty, a płaszczyznami nacechowania mogą być środowisko, geny czy dynamika, lub wszystkie w.w. w różnym stopniu, wyjaśnia Rogier Kievit z Zespołu Naukowego Cognition and Brain Sciences Unit w Cambridge.

Naukowcy z Cambridge, Londynu i Berlina prowadzeni przez Rogiera Kievit’a bezpośrednio porównali różne proponowane wyjaśnienia zjawiska “g” i ich eskalację w czasie. Wykorzystywali oni dane, gdzie poddanych testom 785 osób z przedziału wiekowego 14-24 lat było obserwowanych dwukrotnie w przeciągu 1,5 roku. Naukowcy wtedy skupili się na dwóch płaszczyznach odzwierciedlających kluczowe domeny „g”. Mianowice układanie puzzli o nietypowych i abstrakcyjnych formach i terminologii znaczeń słów. Ich odkrycia są opublikowane w Psychological Science, czasopiśmie Stowarzyszenia Nauk Psychologicznych.
W trakcie trwania eksperymentu zaobserwowano tę zależność i wzajemność korzyści oparte na modelu mutualizmu. Te odkrycia są kluczowe biorąc pod uwagę nasze możliwości poznawcze.
Cały proces ma zalążek w naszym dzieciństwie, gdzie odpowiednio stymulowana i pobudzana przez otoczenie nasza aktywność przekłada się na sukcesywny późniejszy jej wzrost. “Nasze odkrycia mogą być istotne dla wczesnego wykrywania wyzwań rozwojowych”, mówi Kievit. “Często testy przesiewowe dotyczące trudności koncentrują się tylko na indywidualnych wynikach tzn.” Czy dziecko osiąga pożądany poziom w danym teście?), ale badania dynamiki między dziedzinami poznawczymi może przedstawić bogatszy, dokładniejszy obraz oczekiwanej trajektorii rozwoju “.

Odkrycia mogą również wskazywać na bardziej długoterminowe wyniki.

“Ogólne zdolności poznawcze są uderzająco przewidywalne dla różnych ważnych dokonań w ciągu życia, począwszy od sukcesu akademickiego i zawodowego, po dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne, a nawet długowieczność – aby zrozumieć dlaczego tak jest, musimy starać się odwikłać czynnik g” – wyjaśnia Kievit.

Eksperymenty, odkrycia i obserwacje są ekscytujące i dla nas ciekawskich i dla samych uczonych, co daje pewność, że nie poprzestaną oni na formułowaniu tez, ale będą przyglądać się wszystkim tym zależnym mechanizmom i je wyjaśniać podczas swej nieustającej pracy.

Źródło: www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170814092806.htm