Gdzie najłatwiej o mieszkania komunalne, a gdzie o mieszkanie socjalne

Zasoby mieszkaniowe gmin są bardzo zróżnicowane. Gdzie najdłużej czeka się na lokal komunalny? W jakich miastach otrzymanie mieszkania socjalnego graniczy z cudem?

Biorąc pod uwagę największe miasta w Polsce, można zauważyć, że ich zasób mieszkaniowy jest bardzo różny, tak jak zróżnicowane są zasady przyznawania mieszkań komunalnych i socjalnych oraz przekazywania ich do wykupu.

Gdzie najłatwiej o lokal komunalny?

W Katowicach na mieszkanie komunalne oczekuje się zaledwie kilka miesięcy. W 2014 roku lista oczekujących wynosiła tylko 149 osób. Wynika to być może z faktu, że kryteria dochodowe i powierzchniowe, na podstawie których wnioski o lokale są przyznawane, bądź odrzucane, są dość surowe.

We Wrocławiu znacznie trudniej dostać komunalny lokal, niż w Katowicach. Dzieje się tak dlatego, że o pierwszeństwie do zajęcia lokalu nie decyduje data złożenia wniosku, a specjalna punktacja. Jeśli nasz wniosek o mieszkanie zostanie przyjęty, ale wciąż będą się pojawiać chętni, którzy uzyskają większą liczbę punktów, lokalu możemy nie otrzymać nigdy.

Również Kraków jest miastem, w którym o mieszkanie komunalne nie jest łatwo. Oprócz kryterium dochodowego i ogólnej oceny warunków bytowych, trzeba spełniać jeszcze jedną wytyczną – być zameldowanym na terenie miasta od co najmniej 5 lat.

Jeśli o gminne mieszkanie staramy się w Poznaniu, również możemy mieć trudności ze zdobyciem lokalu. Kilka lat temu miasto zniosło wiele z restrykcyjnych wymogów, co spowodowało, że lista chętnych na mieszkanie znacznie się wydłużyła. Swoje szanse można nieco zwiększyć, biorąc udział w licytacji czynszu – dotyczy to tylko mieszkań, przeznaczonych do generalnego remontu.

W Gdańsku nie możemy starać się o lokal komunalny, jeśli w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku mieliśmy prawo do jakiejkolwiek nieruchomości mieszkalnej. O najem mieszkania nie jest jakoś szczególnie trudno, sytuacja komplikuje się w chwili, gdy chcemy takie mieszkanie wykupić na własność.

W Warszawie wciąż brakuje mieszkań komunalnych, jednak plan gospodarczy na najbliższe lata zakłada, iż w roku 2017 zasoby komunalne miasta będą wynosić 90 tys. mieszkań. Obecnie pierwszeństwo do mieszkań komunalnych w stolicy mają osoby, zamieszkujące lokale przeznaczone do rozbiórki, osoby niepełnosprawne, wychowankowie domów dziecka oraz rodziny wielodzietne.

A co z wykupem mieszkań komunalnych na własność?

Z kwestią wykupu również bywa bardzo różnie, zwłaszcza, że sytuacja w poszczególnych miastach nieustannie się zmienia i dopasowuje do nowej sytuacji mieszkaniowej.

Jak wykupić mieszkanie komunalne? To zależy od miasta. W Gdańsku mieszkanie można wykupić stosunkowo szybko, jednak tylko w przypadku starszych lokali. Jeśli zostało nam przyznane mieszkanie nowe lub po remoncie, raczej w najbliższej przyszłości nie stanie się ono naszą własnością.

Również w Warszawie wyprzedawane są głównie starsze lokale. Jeszcze do niedawna bonifikata wynosiła aż 90%, teraz spadła do 50%. Zmniejszyło się zatem także zainteresowanie wykupem mieszkań komunalnych.

Na wykup mieszkania bardzo długo trzeba czekać w Krakowie, taką możliwość zyskuje się dopiero po minimum 10 latach wynajmowania konkretnego lokalu. Cierpliwość jest za to nagradzana aż 90% upustem, w stosunku ceny rynkowej.

We Wrocławiu wykupienie mieszkania od miasta jest niemal niemożliwe, ponieważ umowy najmu zawierane są na czas określony, po którym następuje ponowna weryfikacja sytuacji finansowej najemcy.

Mieszkań socjalnych wciąż brakuje

Jeśli chodzi o mieszkania socjalne, to w największych miastach Polski wciąż brakuje lokali tego typu, a większość tych, które znajdują się w gminnych zasobach, wymaga generalnego remontu. Największy problem z lokalami odnotowano w Katowicach, tu na mieszkanie socjalne czeka aż 3 tysiące osób. O wiele lepiej wygląda sprawa w stolicy, jednak należy pamiętać o tym, że umowa najmu na mieszkania socjalne wynosi tu maksymalnie 3 lata – taką umowę można przedłużyć, ale tylko w sytuacji naprawdę złych warunków bytowych najemcy.

Zobacz naszą stronę o mieszkaniach socjalnych i komunalnych.