Jak powinno wyglądać CV przyszłego nauczyciela?

Każde CV musi wyglądać schludnie i estetycznie. Nie dopuszcza się żadnych błędów językowych, interpunkcyjnych, a nade wszystko stylistycznych. Czy CV przyszłego nauczyciela różni się czymś o pozostałych CV?

Praca nauczyciela jest specyficzna i mimo dość szerokiej niechęci do tego typu zajęcia, wciąż bardzo wiele osób stara się o etat w szkole. Konkurencja jest duża, stąd CV na stanowisko nauczyciela musi być odpowiednie. Ogłoszenia o pracę w szkołach prywatnych można znaleźć np. portalach ogłoszeniowych. Przykładem jest ten: praca-jaworzno.pl.

Dla dyrektora szkoły interesujący jest nie tylko portret psychologiczny potencjalnego kandydata na pedagoga, ale także jego umiejętności, doświadczenie i przygotowanie zawodowe. Istotna będzie także opinia opiekuna stażu oraz referencje z innych szkół, jeśli wcześniej pracowaliśmy w zawodzie. Jak wiadomo, doświadczenie i poprzedni dorobek zawodowy ma ogromne znaczenie i z pewnością dyrektor chętniej zatrudni kogoś, kto już miał styczność z pracą nauczyciela.

Stażysta także ma pewną wiedzę praktyczną o z zawodzie, choćby dzięki praktykom studenckim, jakie musiał odbyć na studiach. Teraz należałoby to wszystko ładnie ubrać w słowa, sensownie, konkretnie, na temat, a w dodatku językiem korzyści. Niech CV będzie więc zbiorem argumentów, które przemówią za kandydatem i przekażą o nim pełną wiedzę, stawiając go tym samym w jak najlepszym świetle.

Pedagog to społecznik

Specyfika zawodu nauczyciela opiera się na dużej otwartości względem ludzi. Kandydata na nauczyciela musi więc cechować empatia, cierpliwość, sympatia do uczniów, a także konsekwencja. W jego CV będzie się więc liczyć pełniony wolontariat (o tym możesz przeczytać tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat), udział w wielu akcjach społecznych, odbyte praktyki i staże. Taka aktywność może bowiem sugerować, że mamy do czynienia z osobą, która jest otwarta na potrzeby i problemy innych, potrafi rozmawiać i postępować z ludźmi, a także nie boi się wyzwań.

Wykształcenie

Nie bez znaczenie będą także osiągnięte kwalifikacje, które w ogóle pozwolą nam ubiegać się o stanowisko w szkole. Konieczne jest więc ukończenie specjalizacji nauczycielskiej czy kursu pedagogicznego na studiach podyplomowych. Zakres wiedzy teoretycznej będzie zależeć od wcześniej podjętych studiów i musi być związany z konkretnym przedmiotem, jakiego chciałby uczyć kandydat.

Zainteresowania i umiejętności

Rys osobowościowy da się również choćby w pewnym sensie naświetlić dzięki zainteresowaniom, jakie prezentuje kandydat. Napisz więc o zdolnościach manualnych czy wokalnych, jeśli takie posiadasz. Warto wspomnieć o konkursach, np. recytatorskich czy warsztatach kreatywnych, ponieważ one także pomogą ukazać, czy będziesz się dobrze czuł w roli nauczyciela, który musi konsekwentnie edukować, przejrzyście i zrozumiale przemawiać, a także w praktyce skutecznie egzekwować przekazaną na lekcjach wiedzę.

Z powyższego wynika, że CV przyszłego nauczyciela nie różni się praktycznie od innych. Osoba chcąca pracować w szkole z dziećmi lub młodzieżą również musi się „sprzedać” przyszłemu pracodawcy. Im więcej ciekawych, nieszablonowo zawartych informacji, tym lepiej. Takie CV może zaowocować znalezieniem ciekawej posady.