Jak zostać logopedą?

Zawód logopedy stał się dość popularny w momencie, gdy zaczęło powstawać wiele kierunków podyplomowych, na których można zdobywać stosowne kwalifikacje. Istnieje kilka ścieżek zawodowych, które doprowadzą do otrzymania dyplomu logopedy.

Pierwszym sposobem otrzymania uprawnień do wykonywania zawodu logopedy jest ukończenie studiów polonistycznych ze specjalizacją logopedyczną, np. na Uniwersytecie Warszawskim. Można także rozpocząć studia podyplomowe, które obejmują dwuletnią edukację. To propozycja dla osób posiadających tytuł licencjata w dowolnym kierunku humanistycznym i chcących pracować jako terapeuta.

Na większości uczelni decyduje kolejność składania zgłoszeń, czasem przeprowadza się także rozmowy kwalifikacyjne, które selekcjonują kandydatów w związku z posiadanymi predyspozycjami. Potencjalny logopeda czy logopedka nie mogą bowiem wykazywać żadnej wady wymowy, muszą mieć odpowiednią dykcję oraz płynnie i poprawnie posługiwać się językiem polskim.

Jeszcze inną możliwością jest rozpoczęcie studiów na uczelni medycznej, gdzie należy ukończyć trzyletnie studia z logopedii klinicznej oraz ogólnej. Z tej opcji kandydaci zainteresowani wykonywaniem zawodu korzystają rzadko.

Predyspozycje do wykonywania zawodu

Aby zostać logopedą należy pałać sympatią do dzieci, być otwartym w stosunku do ludzi i mieć poczucie wykonywanej misji. Logopeda to osoba, która zajmuje się korygowaniem wad wymowy zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Pomaga także uzyskać mowę w sytuacji jej utraty, np. w przypadku udaru. Osoba chcąca wykonywać ten zawód musi się liczyć z dość żmudnym i monotonny procesem terapeutycznym, którego efekty czasem widoczne są dopiero po kilku, a nawet kilkunastu miesiącach.

Warunki pracy i zarobki

Logopedzi pracują w przedszkolach zajmując się korygowaniem dziecięcych wad wymowy, a także w placówkach medycznych, szpitalach czy ośrodkach dla niepełnosprawnych. Dziś coraz więcej osób potrzebuje pomocy terapeuty mowy, co spowodowane jest znaczną cyfryzacją świata.

Przyswajanie zasad języka mówionego, a także artykulacji wśród dzieci staje się często czynnością drugorzędną, która nie jest dla nich oraz dla ich rodziców tak istotna, jak np. zajęcia komputerowe. To właśnie szerząca się komunikacja cyfrowa utrudnia proces porozumiewania się z ludzi między sobą w sposób naturalny. Logopedzi obierają rozmaite specjalizacje, aby pomagać pacjentom z urazami neurologicznymi – neurologopedia, a także np. kształtować dykcję i wyraźną mowę – emisja głosu czy usprawniając aparat mowy niepełnosprawnych – oligofrenologopedia.

Poza pracą na etacie mogą założyć własną działalność, uruchomić gabinet prywatny, gdzie przyjmują na terapię logopedyczną zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe, a nawet seniorów. To praca dla ludzi i wśród ludzi, podlega pod świadczenie usług medycznych i jest swoistą misją. Ofert pracy warto szukać na portalach ogłoszeniowych, np. praca-gliwice.pl.

Jeżeli chodzi o zarobki logopedów, to są one zróżnicowane. Najmniej zarabiają ci, którzy pracują na etacie. Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Na zarobki nie powinny narzekać osoby łączące pracę np. w szkole z prowadzenie własnej firmy – w ten sposób można zarobić najwięcej.