Szatan – wytwór ludzkiej wyobraźni?

Szatan napawa nas lękiem, kusi do do grzechu, ale niestety to wymysł współczesny. W starożytnym Egipcie było wielobóstwo, bóstwa te mogły czynić dobro i zło. Obecny diabeł wywodzi się bezpośrednio ze starożytnych religii, kiedy to ludzie zaczęli czcić jednego boga a było to około 3000 lat temu.

W starożytnym Egipcie wyobrażenie o bogach było zupełnie inne niż obecnie. W tym okresie zjednywano sobie przychylność bogów ponieważ każde bóstwo było zdolne do zła. Wszystkie egipskie bóstwa można było oszukać lub przebłagać, wystarczyły odpowiednie ofiary i modlitwy. Stawiano w tym celu między innymi świątynie bóstwom, by zdobyć ich przychylność.

Okrutne i mściwe bóstwa takie jak Mut i Set nie były w starożytności uznawane za demoniczne, uważano, że dobro i zło są dwiema stronami tego samego medalu.

Do obecnego szatana jest bardzo podobny grecki Pan – bóg opiekuńczy lasów, pól i dzikiej przyrody, strzegący pasterzy oraz ich trzody. Utożsamiano go z przyrodą, muzyką i płodnością. Pan był rogaty, miał kozie nogi i kopyta – przedstawiany w postaci pół człowieka, pół zwierzęcia. Przypisywano mu skomplikowaną osobowość, niekiedy był radosny a czasami podstępny, kusił ludzi do pijaństwa o rozpusty. Później jego cechy przypisano obecnemu szatanowi.

W 19 roku przed naszą erą Herod Wielki zbudował marmurową świątynie poświęconą Panu tworząc oficjalne miejsce kultu. Cześć Panu oddawano na łonie natury. Pojęcie czystego zła pojawiło się w religiach, które uznawały jednego boga. Judaizm jako pierwszy nauczał o wcieleniu zła. Monoteizm zmienił poglądy religijne i judaizm ogłosił, że inne religie są błędne a co za tym idzie złe. Według hinduizmu to ludzie czynią zło i pochodzi ono od ludzi a nie od nadprzyrodzonych istot – poprostu szatana nie ma. Jerozolima jest miastem, które skupia trzy największe religie świata. Islam, chrześcijaństwo i judaizm głoszą zasadę my kontra oni co stworzyło poważne problemy. Chrześcijanie uważają, że żydzi są źli bo nie uważają Mesjasza, muzułmanie wyklęli chrześcijan bo w ich rozumieniu czczą więcej niż jednego Boga – Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Wszystkie trzy monoteistyczne religie przyjęły przyjęły idee szatana, który poddawał próbie i karał tych, którzy zboczyli ze ścieżki wiary.

3000 lat temu nikt nie słyszał o szatanie, jednak później starożytne bóstwa przemocy i żądzy cielesnych połączyły się w jedną złą potęgę, która mogła zawładnąć ludzkimi sercami, duszami i umysłami.

Źródło: Discovery Channel
Foto: www.detroitnews.com