Nasz mózg korzysta, gdy gramy Czajkowskiego

Dzieci, które grają na skrzypcach lub na fortepianie inicjują intensywny rozwój swojego mózgu. Więc jest to korzyść nie tylko dla ucha. Zespół psychiatrów dziecięcych z Uniwersytetu w Vermont wykazał, że kształcenie muzyczne pomaga dzieciom skupić uwagę, kontrolować emocje i zmniejsza ich niepokój. Rezultaty badań naukowych zostały opublikowane w czasopiśmie American Journal of Child & Adolescent Psychiatry.
James Hudziak, profesor psychiatrii i dyrektor Centrum Dzieci, Młodzieży i Rodziny w Vermont oraz jego współpracownicy, w tym dr Matthew Albaugh, oraz doktorantka badań Eileen Crehan, zwracają uwagę swoimi pracami badawczymi na rolę powiązań między graniem na instrumencie muzycznym, a sprawnością umysłową.
Zespół Hudziaka oscylował z wcześniejszymi jego pracami badawczymi w oparciu o rezonans magnetyczny i badaniami obrazowymi (MRI), podglądając rozwój normalnego mózgu. Korzystając z bazy danych, zespół przeprowadził analizy skanów mózgowych 232 dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

W wieku dziecięcym kora, zewnętrzna warstwa mózgu, zmienia się w grubości. W poprzedniej analizie danych MRI, Hudziak i jego zespół odkryli, że korygowanie zagęszczania lub rozrzedzenia w określonych obszarach mózgu odzwierciedlało wystąpienie lęku i depresji oraz problemów z koncentracją. Skojarzono to też z przypadkami agresji i problemami z samokontrolą nawet u zdrowych dzieci, tych, u których nie zdiagnozowano zaburzeń lub chorób natury psychicznej. Poprzez to eksperymentalne badanie, profesor chciał ocenić, czy pozytywne zajęcie, w tym kształcenie muzyczne, wpłynie na te wskaźniki w korze mózgowej.
Całe otoczenie młodego człowieka, począwszy od rodziców, nauczycieli, przyjaciół, zwierząt domowych po organizację interesujących zajęć pozalekcyjnych przyczynia się do jego prawidłowego i zdrowego rozwoju. A “muzyka jest kluczowym i optymalnym elementem dla tego zakresu badań”- mówi Hudziak.

Autorzy badań znaleźli spodziewane dowody na to, że granie na instrumencie powoduje zmiany w obszarach mózgu koordynujących ruch, a taka aktywność wymaga kontroli i koordynacji ruchów.  Jeszcze ważniejsze dla naukowców było odkrycie zmian w obszarach regulujących zachowanie mózgu. Na przykład, „praktyka muzyczna wpłynęła na grubość części korowej, która dotyczy “funkcjonowania kadry kierowniczej, w tym pamięci roboczej, kontroli troski. Praktykujące osoby przejawiały również lepszą zdolność organizacji i planowania działań oraz prezentowały dużą plastyczność mózgu, czyli zdolność adaptowania się do nowych bodźców. „ – piszą autorzy.

Doświadczanie muzyki poprzez granie wpływa i koreluje z grubością kory w obszarach mózgu, które odgrywają kluczową rolę w sprawowaniu kontroli, a także przetwarzają nasze emocje.

Odkrycia podtrzymują hipotezę profesora Hudziaka, że lekcje gry mogą pomóc dziecku w walce z zaburzeniami psychicznymi i są lepszym rozwiązaniem na takie niż niejedno lekarstwo. I sam powtarza: „Leczymy dolegliwości, które wynikają z negatywnych rzeczy, ale nigdy nie próbujemy używać pozytywnych rzeczy w leczeniu”.

Coraz więcej badań wskazuje na to, że trening muzyczny korzystnie wpływa na wczesny rozwój sprawności umysłowej i motorycznej. Duże znaczenie mają zarówno lata praktyki gry na instrumencie jak i wczesny wiek rozpoczęcia treningu. Lekcje muzyki w dzieciństwie są więc dobrą inwestycją na przyszłość. Jednakże niepokojące są statystyki przeprowadzone przez Departament Edukacji w USA. Wykazują one, że trzy czwarte uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych rzadko lub nigdy nie bierze lekcji muzyki i sztuki. I tutaj naukowcy, podkreślając ogromne znaczenie aktywności muzycznej alarmują o rozwiązywanie tego problemu.

Źródło: www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141223132546.htm